Lyssna till Anna Åberg som läser lektionerna i En Kurs I Mirakler

Du kanske vill lyssna medan du kör bil, joggar eller lagar mat? Du får både video och ljudfiler för varje lektion.

Student av EKIM Anna Åberg

EKIM tillsammans initierades av Anna Åberg. När hon låg svårt sjuk utanför operationssalen bad hon som hon aldrig bett förut. Det fanns inget annat kvar än Gud och hon ville överleva. Några dagar efter operationen, halvsovande i sängen hörde Anna en ljudlös röst säga: ”Jag vill predika!”. Hon svarade med eftertryck, lika ljudlöst ”Nej, bara gamla gubbar predikar!” Några månader senare, i England på retreat med Rev Joanne Coleman från Agape, berättade Rev Joanne att predika, på Jesus språk betyder att läsa texten och reflektera tillsammans. Då förstod Anna det budskap hon fått och sa “ja.” Ett par år senare kom Anna i kontakt med biblioterapi, en metod att läsa texter och reflektera tillsammans. Hon utbildade sig i den humanistiska inriktningen av biblioterapi och började hålla i grupper som läser En Kurs I Mirakler biblioterapeutiskt. Anna fortsatte lyssna på vägledningen och idag träffas vi fler gånger om dagen för att mötas i kursens budskap och flytta de blockeringar som döljer vår sanna identitet - kärlek.
Watch Intro Video

Lyssna till när Anna läser om att välja en gång till

Watch Intro Video

Anna Intervjuar Lisa Natoli

Lyssna till ett samtal med fantastiska Lisa Natoli som betytt mycket för många studenter av EKIM. Lisa delar generöst med sig av hur EKIM fann henne och hur det är att leva som uppvaknad, här och nu.