Innehåll

En kurs i praktisk tillämning av att se på separation med Helige Ande genom att använda en väl strukturerad metod. Du får metoden rädsloinventering och läsning ur En Kurs i Mirakler om rädsla.

  1. Välkommen till Inventering av rädslor!

  2. Introduktion Inventering av Rädslor

  3. Inventering av rädslor, ladda ner instruktioner

  4. Genomgång av Inventering av rädslor

  5. Hur du skriver och ringer på WhatsApp

  1. Rädslor och Mirakelprinciperna

  2. Rädslor i relation till Uppenbarelse, tid och mirakler.

  3. Rädsla, Soningen och Mirakler

  4. Rädslan och räddningen undan mörkret

  1. Fler möjligheter att tillämpa En kurs i mirakler

Om kursen i inventering av rädslor

 • Gratis
 • 10 lektioner
 • Strukturerad metod för att se rädslor och överlämna till Helige Ande.
 • Ett kraftfullt bidrag till uppvaknande
 • Bryt rädslorna!

Bryt dig fri från rädslor genom att se dom och överlämna till Helige Ande!